Den Kommunale Kunstforening i Skagen
Info 
Den kommunale kunstforening er i 2018 komme på facebook under navnet:
Den kommunale kunstforening i Skagen.
Hjemmesiden har vist sig at være utidssvarende og meget omstændelig :-).
Fremover skal du hente dine informationer på kunstforeningens facebook side.

Her finder du følgende informationer:

Bestyrelsens sammensætning
Referat fra generalforsamlingen 2018
indmeldelsesblanket
Fotos af indkøbte værker
Dialoger og informationer

I løbet af 2018 ophører vores hjemmeside med at eksistere.

Ønsker du udmeldelse kan du kontakte kasseren i bestyrelsen Karina Gajhede. Hendes mailadresse findes på bestyrelsen sammensætning på facebook under filer.

På vegne af bestyrelsen
Ulla Egholm