Den Kommunale Kunstforening i Skagen
Bestyrelsen 2018 
Formand: Lisbeth Geisnæs, Mail:Lisbeth.geisnaes@skolekom.dk

Næstformand:Lena Nyeng, Mail: lenanyeng@gmail.com

Kasserer: Karina Gajhede. Mail: famgajhede@skagennet.dk

Sekretær: Birthe Granat, Mail: biga@frederikshavn.dk

Medlem: Dianne Ellegaard, Mail: diel@frederikshavn.dk

Medlem: Inge Kloster, Mail: ikloster@skagennet.dk

Medlem: Lone Stig, Mail: fam_stig@post.tele.dk

Suppleant: Ulla Egholm, Mail: Ulla.egholm@skagennet.dk