Den Kommunale Kunstforening i Skagen
Generalforsamlingen 2010 


Referat fra Generalforsamling 2010


Onsdag den 17. marts 2010 kl. 16.30 i kantinen på
Rådhuset i Skagen.


1. Valg af dirigent
Ove Frederiksen blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning
Vi synes i bestyrelsen, at vi igen i år har haft nogle rigtig gode udstillinger på Rådhuset, og har blandt udstillerne fået indkøbt gode værker, som nogle af jer idag er heldige at få med jer hjem. I år har vi 20 værker til bortlodning. De fleste er købt hos de udstillere vi har haft på rådhuset, men vi har også været på galleri og andre udstillinger og købe værker for foreningens kontingentpenge.
I år har vi i bestyrelsen holdt 6 bestyrelsesmøder, hvor vi har planlagt ophængning af dette års udstillinger og tilrettelagt næste års udstillinger. Skulle der blandt jer være nogle som har gode ideer til udstillere, I godt kunne tænke jer at se på Rådhuset, så giv endelig besked.
Vi startede året med malerier af en Skagenspige: Lise Pedersen efterfulgt af Roger Kristoffersen en norsk kunstner som nogle af os tidligere havde set i Skagenhallen. Senere kom Lene Purkær med bronceskulptur, Bent Brun og Evelyn Mittmann med granitskulptur og maleri. I september var det Jes Vestergård også kendt fra Skagenhallen, med maleri. I oktober blev det Bent Axel Olesen med maleri sammen med Karen Riis med smykker. Til at afslutte 2009 valgte vi igen at bruge lokale kunstnere. Det blev en udstilling med Sonja Jensby med maleri, Rigmor Kjæller med akvarel og Dorthe Dige Nielsen med smykker. Igen i år har vi forsøgt at spænde bredt, når vi har tilrettelagt udstillingskalenderen.
For 2010 ser udstillingskalenderen ud som følger:
Jan og feb: Stine Teglhus med granit og Sisse Nøhr med maleri
April og maj Tom Harpsøe keramikskulptur og Anni Gamborg med maleri
Juni og juli Anne Marie Johansen med maleri (skulptur)
September og oktober Katja Kreiner og Lene Morville
November og december er endnu ikke planlagt.
Her vil vi rigtig gerne kende til skawboer, som laver kunst, og som I kender eller har set kunstværker fra.
Vi har selvfølgelig været spændte på, om vores lille forening fortsat ville udvikle sig og få nye medlemmer i den nye og større kommune, men indtil videre er der stadig interesse for foreningen, det er vores fornemmelse at vores udstillinger bliver set af både lokale og interesserede turister, og at vi før nye medlemmer hen over året.
På sidste generalforsamling varslede vi en lille kontingentstigning, som generalforsamlingen godtog. Denne kontingentstigning skulle være fra 40 kr. til 50 kr. pr måned. Sidste års generalforsamling var enige om at tage det på denne generalforsamling som et beslutningspunkt.
I år har vi også arbejdet meget med at få en hjemmeside op at stå. Vi er jo blevet et mere spredt folkefærd efter kommunesammenlægningen, og det betyder for nogle af vore medlemmer, at der ikke altid bliver tid til at kigge på kunstudstillingerne på rådhuset, eller svært at følge med i hvem, der udstiller hvornår. På hjemmesiden kan man så følge med i, hvilke udstillinger der kommer og hvilke kunst- indkøb bestyrelsen har foretaget, man kan løse generalforsamlings- indkaldelser, og finde vores ind og udmeldelsesblanket, hvis man hverver nye medlemmer.
Om lidt har vi valg til bestyrelsen, og der er i den forbindelse 2 af bestyrelsens medlemmer, der er på valg, og som ikke modtager genvalg. Det er Susen Dennis og Lone M Thomsen. Det har været dejligt at have dem med i bestyrelsen, og vi vil gerne give dem en stor hånd for godt arbejde.
Vi har fået forslag til 2nye bestyrelsesmedlemmer. Det er Marie Bach og Mette Holmager
Suppleanten er jo på valg hvert år, hvis der skulle være nogle i forsamlingen, der skulle have lyst til at prøve kræfter med vores kunstforening. Hvis ikke har Judith lovet at tage et år mere som suppleant.
Til sidst men ikke mindst vil vi gerne takke de mennesker, uden hvis hjælp, det ville være svært at være en kunstforening. Tak til Søren og hans pedeller for hjælp til ophængning. Tak til Hanne Helgesen for at have styret kunstforeningen på intranettet, Tak til "Gulle" for hjælp til hjemmsiden og ikke mindst tak til foreningens medlemmer.

3. Regnskab og fastlæggelse af kontingent
Bente gennemgik regnskabet, og vi vedtog en kontingentstigning til 50 kr pr. mdr. Kontingentstigeningen bliever gældende fra 1.maj 2010.

4. Valg til bestyrelsen.
På valg: Susen Dennis (ønsker ikke genvalg), Lone Møller Thomsen (ønsker ikke genvalg og Bente Pedersen (ønsker genvalg).
Bente Pedersen blev genvalgt, Marie Bach blev valgt, og Mette Holmager blev valgt ind til bestyrelsen

5. Valg af revisor (Lene Sørensen modtager genvalg)
Lene Sørensen blev genvalgt

6. Valg af revisorsuppleant (Karina Gajhede modtager genvalg)
Karina Gajhede blev genvalgt.

7. Eventuelt
Der var ikke noget under eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen