Den Kommunale Kunstforening i Skagen
Generalforsamling 2012 


Den Kommunale Kunstforening i Skagen

Referat fra
Generalforsamling

Onsdag den 14. marts 2012 kl. 16.00 i kantinen på
Rådhuset i Skagen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Dirigentvalget faldt på Ove.
2. Formandens beretning:
Så er endnu et år gået i vores lille forening, som synes jeg, igen i år har haft nogle gode udstillinger at byde på.
Vi har udstillet med følgende:
Januar – februar Laila Carlsen – Smykker og glas
Marts: vores egne værker til bortlodning
April – maj: Jørgen Agerbæk - Malerier
Maj – juni: Finn Grabowski - Malerier
September – oktober: Bodil Dam og Elisabeth Asli – Bronze ting og akvareller
November – December: ”Flettekonerne” – Yvonne Larsen – Line Pawelzyk.

Her i begyndelsen af det nye år har vi haft udstilling i januar og februar med Pia skogberg, hvis malerier og bronzeskulpturer, vi har kunnet nyde frem til opsætningen af vores egne indkøbte værker 14 dage får generalforsamlingen.

Igennem år 2011 har vi haft mange forskellige tanker i vores lille foreningsbestyrelse. Der er ingen tvivl om, at det ikke bliver ved at holde med udstillinger på rådhuset. Der bliver færre og færre, der har deres daglige gang i huset, og til sidst flyttes det hele til andre lokaler.
Som kunstner er det at udstille i vores kunstforening også noget man vælger for at kunne få vist sine værker frem og få solgt til andre interesserede end foreningen. Det er et vindue til et kunstmarked.
Derfor har vi i bestyrelsen brugt tid og energi til at finde alternativer til, hvor vores forening kunne få en udstillingsplatform i fremtiden.
Det er ikke lykkedes at finde endnu. Vi har holdt møde med Lars Ilum fra kulturhus Kappelborg, deltaget i fælles møde med brugerne af kulturhuset, uden at der på nuværende tidspunkt er kommet noget konkret bud på fremtiden i forhold til udstillinger.
Skulle der være nogle af jer medlemmer, der har andre ideer til og muligheder for fortsat at have udstillinger i Skagen, er alle forslag velkome. Vi er ikke trætte af at lave og opsætte udstillinger sammen med kunstnere i Nordjylland, vi mangler bare stedet.
Vi skal bruge et udstillingssted, der er bemandet i åbningstiden, hvor mennesker naturligt kommer forbi, hvor der er mulighed for udstillinger af en vis størrelse, og hvor der er åbent for alle.
Og indtil da:
Vi fortsætter med udstillinger på rådhuset til og med juni 2012, og så vil vi vurdere på, hvordan verden ser ud.
Der kan jo være andre møder at have en kommunal kunstforening på.
Vi har flere forslag til foreningens fremtidige virke, hvis vi ikke finder et nyt udstillingssted til erstatning for rådhuset.
1. Foreningen kan nedlægges på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
2. Foreningen kan bestå som en kommunal kunstforening, hvor man som medlem fortsat har mulighed for på samme møde som hidtil, at erhverve sig kunstværker på den årlige generalforsamling. Til bestyrelsen kan man som medlem komme med forslag om, hvilke kunstværker, der kunne være interessante/spændende at se/købe. Bestyrelsen tager på eget initiativ og med hjælp fra forslagene på indkøb i det nordjyske kunstliv og/eller indkøber fra andre danske kunstnere og udstilllinger. De indkøbte værker kan udstilles rundt omkring på vores arbejdspladser i perioden frem til den samlede ophængning. På den møde før man på skift mulighed for at se og nyde kunsten. Op til generalforsamlingen ophænges kunstværkerne i forbindelse med kulturhuset 14 dage/3 uger op til generalforsamlingen, som fremtidigt holdes i forbindelse med kulturhuset. (pris??)
3. Der kunne være andre ideer, som bestyrelsen slet ikke har haft i tankerne.
Disse beslutninger skal I som medlemmer være med til at træffe, når den tid kommer.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til her at sige farvel til de bestyrelsesmedlemmer, som har været en del af bestyrelsen gennem nogle år. Jeg tænker her på Hanne og Mette, som har valgt at træde tilbage fra bestyrelsesarbejdet på denne generalforsamling. Tak for gode input, sjove grin, hyggelige møder og fælles kunstture og indkøb.
Også en stor tak til rådhusets pedeller, som altid er parat med en hjælpende hånd, når vi skifter udstillinger.
Jeg vil slutte dette års formandsberetning med at sige, at det kan jo være, at vi ses om ½ års tid, alt efter hvordan verden ser ud
4. Regnskab og fastlæggelse af kontingent
Regnskabet blev gennemgået af Bente som er foreningens kasserer, og blev godkendt af de fremmødte til generalforsamlingen
4. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Mette Holmager (modtager ikke genvalg), Hanne Weidlich (Ønsker at udtræde, så der skal vælges en ny for et år) Marie Bak (modtager genvalg) Bente Pedersen (modtager genvalg) og suppleant Judith Jochumsen (modtager genvalg).
Valgt til bestyrelsen 2012 blev Lene Diget Sørensen og Line Boland. Der ud over består bestyrelsen af Bente Pedersen, Ulla Egholm, Marie Bak og som suppleant Judith Jochumsen
5. Valg af revisor
Som revisor blev Dorthe Poulsen valgt ind.
6. Valg af revisorsuppleant (Karina Gajhede modtager genvalg)
Karina Gajhede blev genvalgt som revisorsuppleant
7. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt

Ref.: Ulla Egholm