Den Kommunale Kunstforening i Skagen
Generalforsamling 2015 


Den Kommunale Kunstforening i Skagen

Referat fra

Generalforsamling

og bortlodning af indkøbte værker

Onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00 i Kantinen på
Rådhuset i Skagen.

Referat:

1. Valg af dirigent
Ulla Egholm blev enstemmigt valgt som dirigent. Hun konkluderede, at generalforsamlingen var varslet rettidigt.

2. Formandens beretning ved Marie Bak
Marie Bak gennemgik formandens beretning:
Det er igen blevet marts og tid for vores årlige generalforsamling i den kommunale kunstforening. Jeg har nu været formand i nogle år og har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med en god og konstruktiv bestyrelse. Tusind tak for det.
Vi har stadig ikke fundet et egnet udstillingssted og det har betydet meget for arbejdsmængden i bestyrelsesarbejdet. Den største opgave er nu –og har været i år – at bruge jeres penge.
Det kan anbefales at deltage i bestyrelsesarbejdet – for vi har haft nogle super sjove indkøbsture. Det har været en styrke, at vi har meget forskellig smag, og vi håber, at I synes, at vi har ramt bredt i sortiment og smag.
Jeg ville egentlig ønske at I kendte alle historierne og oplevelserne bag de kunstværker, I ser her i dag. Det giver nogle gange et andet syn på værkerne.
Foreningen har vel i øjeblikket fundet sin form. Vi må se om fremtiden bringer nye ideer med sig.
Vi vil gerne opfordre jer alle til at deltage i beslutningerne ved at komme med forslag til fremtidige kunstindkøb. I må også meget gerne komme med betragtninger om hvilken slags kunst, I ønsker jer – er det billeder, keramik, smykker eller skulpturer. Skriv en mail til en af os. I er selvfølgelig også meget velkomne til at melde jer til bestyrelsen.
Vi er i øjeblikket ca. 85 medlemmer. Det er en sund størrelse, når der skal være noget at købe ind for. Men for at tænke fremad og for at gøre lidt mere opmærksomme på foreningen, må I meget gerne reklamere blandt jeres kollegaer.
Udskriv billederne af værkerne og nogle indmeldelsesblanketter til jeres kollegaer – lad dem ligge på frokostbordet.
I har også mulighed for at få et af de indkøbte værker til udstilling på jeres arbejdsplads. Skriv til os hvis det kunne være interessant.
Bente sender stadig indbydelser rundt til jer. Vi modtager løbende reklamer og indbydelser – måske er nogle af jer blevet fristet til at deltage i arrangementer i løbet af året.
Det er nu skønt, at vi stadig har kunnet udstille de indkøbte værker her på Rådhuset og holde generalforsamlingen her i den gamle kantine. Stor tak til Søren pedel for hans fleksibilitet og hjælpsomhed.
Lene, du har valgt at stoppe i bestyrelsesarbejdet. Tusind tak for indsatsen og dine gode input. Det samme har Dorte – vores revisor – tak for dit skarpe blik gennem flere år. Jeg har sørme også valgt at stoppe i bestyrelsen. Bestemt ikke fordi jeg har lyst, men livets udfordringer bringer mig i det kommende år til nye græsgange og det er nu engang nemmest at være med i bestyrelsen, når man er i kommunen.
Men tusind tak for nogle skønne år og mange gode oplevelser.
Tak for 2014.
Vi har taget hul på 2015 og vi glæder os til at høre fra jer om ideer, nye medlemmer eller ønsker om at have et indkøbt værk hængende.
Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskab og fastlæggelse af kontingent.
Bente Pedersen gennemgik regnskabet, der efterfølgende blev godkendt.
Kontingentet fastholdes på 50 kr. pr. måned.

4. Valg til bestyrelsen.
Lene Diget Sørensen, Marie Bak og Lena Nyeng var på valg. Lene og Marie ønskede ikke genvalg. Lena blev genvalgt. Lisbeth Geisnæs og Birthe Granat blev valgt ind i bestyrelsen.
Suppleant: Ulla Egholm var på valg, og blev genvalgt som suppleant.

5. Valg af revisor
Dorthe G. Poulsen, modtager ikke genvalg
Karina Gajhede blev valgt som revisor.

6. Valg af revisorsuppleant
Lene Sørensen blev valgt som revisorsuppleant.

7. Eventuelt.
Intet.Bortlodning af indkøbte værker:


KUNSTVÆRKER Nr.: Vindernavn:
Vindere ved generalforsamling 11. marts 2015

Kunstværk Nr.: Vindernavn
1. Hanne Astrup: Tre stk. artprint 157 Pernille Lisborg
2. Hanne Kurre: Keramisk fad og vase 74 Lone Munk
3. Annette Torril: Maleri ”Dansende dame” 145 Hanne Duurhus
4. Galleri Frøsig: Keramisk fad med 10 små skåle 103 Vibeke Aaen
5. Galleri Frøsig: ”Stævnemøde” 172 Mette Mai Diget
6. Jørn Erik Nielsen: Lerfigur ”Søndag morgen” 174 Jørgen S Madsen
7. Jørn Erik Nielsen: To ikoner og en figur 18 Melean Christensen
8. Martin Nybro Jensen: Keramisk pude 31 Birgit V. Larsen
9. Hanne Hagedorn: ”Brutus” og Hanne Kurre: Vase og figur 112 Henriette Wandborg
10. Lone Kjeldsen: ”Liggende dame” 73 Susanne Jørgensen
11. Bente Ektander: ”Tupilykkepar” 146 Annette Stenberg Pedersen
12. Lone Johansen: Maleri ”Hvalros” 19 Rikke Falden Jacobsen
13. Lone Johansen: Maleri ”Landskab” 83 Bente Pedersen
14. Lone Johansen: Maleri ”Sommer” 7 Maianne Poulsen
15. Erna Iversen: Maleri ”Opstilling i sten” 33 Karina Gajhede
16. Erna Iversen: Maleri ”Portræt” 108 Birthe Broen
17. Marianne Trenskow: ”Boy and Girl” 161 Rigmor Sørensen
18. Gro Johnsen: To gule linoliumstryk 86 Jette Pedersen
19. Gro Johnsen: Et sort linoliumstryk og maleri 149 Dorthe Poulsen
20. Else Marie Toft: Maleri 54 Bolette Edwards