Den Kommunale Kunstforening i Skagen
Generalforsamling 2016 


Den Kommunale Kunstforening i Skagen

Referat fra

Generalforsamling

Onsdag den 9. marts 2016 kl. 16.00 i Kantinen på
Rådhuset i Skagen.


1. Valg af dirigent
Karina Gajhede blev valgt som dirigent. Hun fastslog at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Formandens beretning
Formand Lisbeth Geisnæs fortalte, at hun blev valgt ind som formand efter generalforsamlingen sidste år. Foreningen tæller på nuværende tidspunkt 83 medlemmer.
Alle kunstværker, som foreningen i år har indkøbt ud fra et princip om at handle lokalt og i Nordjylland. Der har været indkøbsture både i Skagen og ud i det nordjyske.
Der har i år været 18 værker til udlodning, og for første gang er det ikke lykkedes bestyrelsen at bruge hele beløbet op. Tiden løb fra os, og kunstværkerne er nemmest at finde i forårshalvåret. Det gør at der for 2016 er en startkapital på omkring 9000 kr, og dermed kan medlemmerne glæde sig til flere værker til bortlodning til næste generalforsamling.
Vi har i 2015 også haft besøg af Skat, og alt i foreningen var i skønneste orden.
Vi er glade for samarbejdet med pedellerne på Skagen Rådhus. Glade for at kunne benytte rådhuset til ophængning af værkerne op til generalforsamlingen, og ikke mindst for muligheden for at bruge kantinen til afholdelse af vores generalforsamling.
3. Regnskab og fastlæggelse af kontingent
Regnskabet blev gennemgået af kasserer Bente Pedersen og godkendt.
4. Valg til bestyrelsen.
Til bestyrelsen blev følgende genvalgt:
Lone Stig og Bente Pedersen.
Lena Nyeng, Lisbeth Geisnæs og Birthe Granat fortsætter i bestyrelsen og var ikke på valg i år.
Dianna Ellegaard og Betty Sørensen blev valgt ind i bestyrelsen på denne genralforsamling.
5. Valg af suppleant
Ulla Egholm blev valgt
6. Valg af revisor
Karina Gajhede blev genvalgt.
7. Valg af revisorsuppleant
Lene Diget Sørensen blev genvalgt
8. Eventuelt: En opfordring til medlemmer om at give bestyrelsen besked, hvis
Møder kunstværker, som kunne indkøbes til foreningen.